Súčasnosť


Chanava leží v nadmorskej výške 154-272 m n.m. (stred obce 168 m n.m. Rozprestiera sa v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny, na nive a terase rieky Slaná. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky ráz .V obci pôsobia viaceré firmy, SHR ,ktorí sa zaoberajú s poľnohospodárskou a živočíšnou výrobou a SZČO.


V obci sa nachádza Diakonické centrum reformovanej cirkvi, ktoré poskytuje služby domova dôchodcov. Pôsobia tu drevorezbár Aladár Igo (ocenený za svoju prácu aj rádom prezidenta Maďarskej republiky) a kováč Ing. Oto László, ktorých diela si môžu záujemcovia prezrieť priamo v obci.


Už dlhé roky tu existuje mužský spevácky zbor a od minulého roka si svoj zbor založili aj ženy. Funguje tu aj dobrovoľný hasičský zbor a futbalové mužstvo. V obci je aktívny aj Klub priateľov Mihálya Tompu


Zaujímavosti:

  • kalvínsky klasicistický kostol postavený v rokoch 1823-1830 s naklonenou vežou
  • hrob s náhrobníkom básnika a kňaza Mihálya Tompu (1817-1868)
  • bronzový pomník Mihálya Tompu z roku 1940 fara s pamätnou tabuľou, postavená v 50. rokoch 19. storočia – pôsobisko Mihálya Tompu
  • klasicistická kúria Hanvayovcov s maštaľou, komorou a stodolou z 2.polovice 19.storočia, s pamätnou tabuľou Zoltána Hanvaya (1840-1922), spisovateľ, poľovný hospodár , politik - dnes Diakonické centrum
  • klasicistická kúria Darvašovcov dnes Kultúrny dom
  • drevorezby Aladára Iga (video)- pomník Mihálya Tompu, plot rodinného domu umelca, park pri Diakonickom centre
  • park so sádrovými plastikami Aladára Iga pripomínajúcimi tradičné spôsoby hospodárenia v obci a hrobom s náhrobníkom Zoltána Hanvaya
  • kovová plastika Oto Lászlóa na nádvorí Diakonického centra
  • zachovalá tradičná gemerská architektúra, malých zemianskych rodín
  • pamätník padlým v I.svetovej vojne na miestnom cintoríne

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-10-16 16:28:30

Dátum vytvorenia: 2019-10-16 11:39:14

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár