Voľby, Referendum


OZNÁMENIE OBČANOM OBCE CHANAVA


03.04.2023Oznámenie občanom obce Chanava

PDFOZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA

OBECNÉHO ZATUPITEĽSTVA - NÁSTUP NÁHRADNÍKA

06.02.2023Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradník

PDFREFERENDUM V ROKU 2023 

09.11.2022Rozhodnutie prezidentky o vyhlásení referenda

PDF

10.11.2022Informácia pre voliča

PDF

10.11.2022Választási tájékoztató

PDF

10.11.2022Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

PDF

16.11.2022Referendum v roku 2023

PDF

16.11.2022

Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR - tlačivo

PDF

16.11.2022Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR - tlačivo

PDFVOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

06.07.2022Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

PDF

17.08.2022Menovací dekrét

PDF

17.08.2022Oznámenie o odovzdaní kandidatúry do orgánov samosprávy obcí

PDF

07.09.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

PDF

12.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Chanava

PDF

12.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Chanave

PDFVOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

07.09.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

PDF
DátumNázovDokument
21.11.2019
OznámeniePDF
06.11.2019
Zákon o vyhlásení voľby do NR SR 2020

PDF

06.11.2019
Oznámenie o čase a mieste konania voľby do NR SR 2020

PDF

06.11.2019
Informácia pre voliča - slovenský jazyk

DOC

06.11.2019
Informácia - slovenský jazyk

DOC

06.11.2019
Informácia pre voliča - maďarský jazyk

DOC

06.11.2019

Informácia - maďarský jazyk

DOC

25.10.2019Žiadosť o voľbu poštouDOC
25.10.2019Adresa na doručenie - voľby poštou

PDFDátum poslednej aktualizácie: 2023-04-03 15:32:50

Dátum vytvorenia: 2019-11-06 09:58:52

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár