Inštitúcie/Organizácie


Školstvo


Základná škola s VJM Chanava:

Adresa: Chanava 30, 980 44 Chanava
Telefón: 047/5594270
E-Mail: zschanava@post.sk
Web: https://zschanava.edupage.org/

Riaditeľka: Mgr. Hegedűsová Jolana
Učiteľka: Mgr. Igová Hedviga
Vychovávateľka: Váradiová Andrea
Učiteľka náboženskej výchovy: Mgr. Nagy Andrea
Upratovačka: Molnárová Andrea


Školská jedáleň pri ZŠ s VJM Chanava:

Vedúca ŠJ: Ondrésiková Marta
Kuchárka: Országová Kristína
Dátum poslednej aktualizácie: 2022-02-25 09:08:18

Dátum vytvorenia: 2019-09-18 14:20:56

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár